Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Π.Δ.80/2016

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020
image_print