Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του ΝΠΔΔ Δήμου Δράμας οικ. Έτους 2018.

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019
image_print