Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του ΝΠΔΔ Δήμου Δράμας οικ. Έτους 2020.

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021
image_print