Αναβάθμιση τηλεφωνικής γραμμής του ΚΑΠΗ Ξηροποτάμου