Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΩΡΕΩΝ-ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020
image_print