Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.Προμήθεια ανταλλακτικών για τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα του Δ.Δράμας.Πολυετής υποχρέωση ποσού 17.475,48€ στο έτος 2024.

Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024
image_print