Οικονομική Επιτροπή

Αντικατάσταση αναδόχου μετά την έκπτωση του αρχικού για το έργο με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ»

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019
image_print