Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας»

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018
image_print