Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Ξηροποτάμου. Πολυέτης υποχρέωση που αφορά τα έτη 2020 και 2021. Για το έτος 2020 υποχρέωση ποσού 65.000,00€ και για το 2021 ποσού 5.000,00€.

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020
image_print