Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αντιμετώπιση προβλημάτων εξωτερικών χώρων σχολικών κτιρίων δήμου Δράμας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022
image_print