1

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΜΑΪΟΥ 2023