1

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 (ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ)