1

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΜΑΪΟΥ 2023