Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΕΠΙΧ.ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2023
image_print