ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ &ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019