Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ &ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020
image_print