Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΜΒΡΙΟΥ 2022

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2022
image_print