Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024
image_print