Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020
image_print