Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022
image_print