Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021

Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021
image_print