Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2022
image_print