Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΝΤΙΤΙΜΟΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017
image_print