Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απ ευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων -στεγών

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024
image_print