Απ ευθείας ανάθεση για υδραυλικές εργασίες στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής