Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απ ευθείας ανάθεση για υδραυλικές εργασίες στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020
image_print