Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης, από 1-10-2013 έως 30-9-2014, των εφαρμογών μισθοδοσίας-προσωπικού της OTS

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013
image_print