Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των φωτοτυ- πικών μηχανημάτων

Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017
image_print