1

απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας εκτέλεσης υπηρεσιών για την ενεργοποίηση – προμήθεια των ετήσιων εκδόσεων, από 5-10-2013 έως 4-10-2014, των λογισμικών του συστήματος πολιτικής ασφαλείας του Δήμου Δράμας