Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2015-2016 ΚΑΙ 2016-2017

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015
image_print