Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2021
image_print