Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΟ Κ.Δ.Α.Π. ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020
image_print