Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΣΤΟ ΚΔΑΠ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020
image_print