Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Απασχόληση των εργαζομένων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού εκ περιτροπής (σε βάρδιες) και κατά τις νυχτερινές ώρες, όταν αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018
image_print