1

Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων θέρμανσης για τα εξής σχολεία 3ο Δ.Σ, 8ο, ΔΣ, 12ο ΔΣ, 13οΔΣ, 15οΔΣ, Δημ.Σχ.Χωριστής, Ν.Σεβάστειας, Μαυροβάτου, 1ο Νηπ.,3ο Νηπ.,4ο.Νηπ, 5ο Νηπ, 6ο Νηπ, 10ο Νηπ, 13ο,14ο, 16ο, 17ο, 19ο, 21ο,27ο, Νηπ. Χωριστής, Ν.Σεβάστειας, Μαυροβάτου