Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης ηχητικών μεγαφώνων και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021
image_print