Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης ηχητικών μεγαφώνων και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020
image_print