1

Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης των φωτοτυπικών μηχανημάτων των Δημοτικών Σχολείων: 1ο, 5ο, 8ο, 11ο, Καλλιφύτου, και Νηπιαγωγεία 13ο, 21ο, Καλλιφύτου