Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης εγκαταστάσεων θέρμανσης στις εξής σχολικές μοναδες 1ο-2ο Εσπ. ΕΠΑΛ-ΕΚ, 3ο – 4ο ΛΥΚΕΙΟ, ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-1οΛΥΚΕΙΟ».

Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021
image_print