1

Απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης του ανελκυστήρα του 5ου Γυμνασίου