Απευθείας ανάθεση εργασιών τοποθέτησης πλακιδίων και μαρμάρων