Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Απευθείας ανάθεση έργου: «Επισκευή κοινοτικών κτιρίων (ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ)» προϋπολογισμού 12.000,00 € με ΦΠΑ» .

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011
image_print