Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Απευθείας ανάθεση έργου: Κατασκευή βάσεων παιχνιδιών – δαπέδων ασφαλείας παιδικών χαρών ΤΚ Καλλιφύτου

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011
image_print