Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Απευθείας ανάθεση έργου: Κατασκευή αφοδευτηρίων στο κοινοτικό νεκροταφείο ΤΚ Καλλιφύτου

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011
image_print