1

Απευθείας ανάθεση για επισκευή και συντήρηση H/Y των Δημοτικών Σχολείων του Δ. Δράμας και των εξής νηπιαγωγείων :2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 13ο, 16ο, 17ο, 22ο, 26ο, Αρκαδικού, Ν.Αμισού, Καλλιφύτου, Κ. Αγρού, Μαυροβάτου, Μικροχωρίου και Ειδικό Νηπιαγωγείο.