1

Απευθείας ανάθεση για εργασίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων για τα εξής νηπιαγωγεία: 1ο,3ο,13ο,14ο,16 ο, 17ο,19ο,21ο,26ο, 27ο, Αρκαδικού, Κουδουνίων, Μαυροβάτου, Μικροχωρίου, Μοναστηρακίου και για τα τα Δημοτικά 1ο,5ο,6ο,7ο,8ο,15ο,16ο, Ν.Αμισού Κ.Αγρου