Απευθείας ανάθεση για εργασίες αντικατάστασης στεγανοποιητικών λάστιχων σε παράθυρα