Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για τα εξής Γυμνάσια: 3ο,4ο,5ο,6ο

Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2024
image_print