Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων θέρμανσης για τα εξής Δημοτικά Σχολεία: 1ο (και το κτίσμα του 2oυ Δημοτικού με την αίθουσα πολλαπλών Χρήσεων) 4ο, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο, Δημ. & Νηπ. Ξηροποτάμου, καθώς το 9ο Νηπιαγωγείο

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021
image_print