Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής και συντήρησης κιγκλιδωμάτων και κεντρικής εισόδου (αυλόπορτας)

Παρασκευή, 5 Μάρτιος 2021
image_print